เปิดจำหน่าย 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. / Ticket will go on sale 21 October 2023 10.00AM GMT+7)

2023 SeoHyun Fanmeeting Tour in Bangkok <SHe is SHhh>
►กำหนดการแสดง: วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น.
►สถานที่: หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
►ราคาบัตร : 5,900/ 4,500/ 3,500 และ 2,500 THB
►กำหนดการเปิดจำหน่าย: วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
►ช่องทางการจำหน่าย: www.BestWarinTicket.com 


2023 SeoHyun Fanmeeting Tour in Bangkok <SHe is SHhh>
►Date : Saturday 18th November 2023 at 6.00 PM
►VENUE: Grand hall, Thammasat University (Tha Prachan)
►Ticket Price : 5,900/ 4,500/ 3,500 and 2,500 THB
►Ticket Open: Saturday 21th October 2023 at 10:00 AM
►Sale channel: www.BestWarinTicket.com